Vraag de Schoolleiderstegemoetkoming aan

Geplaatst door: Colinda Flipsen op 3 april 2017
Schoolleiders kunnen vanaf 1 april de schoolleiderstegemoetkoming aanvragen bij DUS-I. De subsidie is bedoeld voor de kosten van zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding. Voor het schooljaar 2017-2018 is € 7,8 miljoen beschikbaar. De aanvraagperiode loopt van 1 april tot 15 oktober.
Schoolleiders in het basisonderwijs krijgen meer tijd om te studeren
Schoolleiders krijgen nu al geld voor hun professionalisering, vanuit de cao-afspraken. Maar het komt nog te vaak voor dat een opleiding niet doorgaat of erg veel eigen tijd vergt, omdat er geen vervanging is. Met de subsidie krijgen schoolleiders de kans om een master te halen, tegelijkertijd biedt het jong talent de kans om ervaring op te doen als schoolleider. De verwachting is dat jaarlijks 250 schoolleiders gebruik kunnen maken van de tegemoetkoming.
Schoolleiders kunnen jaarlijks van 1 april tot en met 15 oktober aanvragen indienen. De aanvraag moet ingediend worden voordat de opleiding start. De schoolleider en het bevoegd gezag vragen samen de subsidie aan via het digitaal aanvraagformulier op de website van DUS-I.