Wordt de opleiding vergoed door de lerarenbeurs?

Categorie: Studiekosten (1)

‘Vanaf 2012 kan de Lerarenbeurs alleen nog ingezet worden voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding. Het volgen van korte opleidingen (< dan 1 jaar) via de Lerarenbeurs is niet meer mogelijk. Korte opleidingen kunnen gefinancierd worden uit het reguliere scholingsbudget (lumpsum) en met de extra middelen voor professionalisering van leraren die vanaf 2012 voor onderwijsinstellingen beschikbaar komen (oplopend tot € 150 miljoen in 2013).’ [bron: www.ib-groep.nl dd 14-02-2012]. De opleidingen Basisbekwaam en Vakbekwaam vallen beiden onder de korte opleidingen en worden daarom niet vergoed door de lerarenbeurs.


Alle vragen in deze categorie

  • Wordt de opleiding vergoed door de lerarenbeurs?

    ‘Vanaf 2012 kan de Lerarenbeurs alleen nog ingezet worden voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding. Het volgen van korte opleidingen (< dan 1 jaar) via de Lerarenbeurs is niet meer mogelijk. Korte opleidingen kunnen gefinancierd worden uit het reguliere scholingsbudget (lumpsum) en met de extra middelen voor professionalisering van leraren die vanaf 2012 voor onderwijsinstellingen beschikbaar komen (oplopend tot € 150 miljoen in 2013).’ [bron: www.ib-groep.nl dd 14-02-2012]. De opleidingen Basisbekwaam en Vakbekwaam vallen beiden onder de korte opleidingen en worden daarom niet vergoed door de lerarenbeurs.