Veelgestelde vragen


Alle categorieen

 • Uit hoeveel bijeenkomsten bestaat de opleiding Vakbekwaam?

  De opleiding Vakbekwaam bestaat uit 18 bijeenkomsten van 6 uur. Een tweedaagse maakt onderdeel uit van de opleiding. De totale studietijd bedraagt 15 ECTS ofwel 420 uur. U bent naast de reguliere bijeenkomsten ongeveer 300 uur bezig met het bestuderen van literatuur, het uitvoeren van opdrachten en maken van een eindwerkstuk.

 • Uit hoeveel bijeenkomsten bestaat de opleiding Basisbekwaam?

  De opleiding Basisbekwaam bestaat uit 18 bijeenkomsten van 6 uur. Een tweedaagse maakt onderdeel uit van de opleiding. De totale studietijd bedraagt 15 ECTS ofwel 420 uur. U bent naast de reguliere bijeenkomsten ongeveer 300 uur bezig met het bestuderen van literatuur, het uitvoeren van opdrachten en maken van een eindwerkstuk.

 • Wordt de opleiding vergoed door de lerarenbeurs?

  ‘Vanaf 2012 kan de Lerarenbeurs alleen nog ingezet worden voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding. Het volgen van korte opleidingen (< dan 1 jaar) via de Lerarenbeurs is niet meer mogelijk. Korte opleidingen kunnen gefinancierd worden uit het reguliere scholingsbudget (lumpsum) en met de extra middelen voor professionalisering van leraren die vanaf 2012 voor onderwijsinstellingen beschikbaar komen (oplopend tot € 150 miljoen in 2013).’ [bron: www.ib-groep.nl dd 14-02-2012]. De opleidingen Basisbekwaam en Vakbekwaam vallen beiden onder de korte opleidingen en worden daarom niet vergoed door de lerarenbeurs.

 • Kan ik ook een assessment afleggen en daarna bepalen of ik een Magistrum-opleiding volg?

  Het assessment zit standaard in de opleiding. De kosten van het assessment zitten dan ook in de kosten van de opleiding. Besluit een kandidaat na het afnemen van het assessment echter om niet de Magistrum-opleiding te volgen, dan worden de kosten van het assessment apart in rekening gebracht. Het assessment bestaat uit gevalideerde instrumenten: Big Five en Reflector 360 en een criterium gericht interview.  De Big Five wordt door de kandidaat ingevuld en de Reflector door de kandidaat en een aantal respondenten. Aan de hand van de rapportages van de Big Five en Reflector 360 houden we vervolgens een criterium-gericht interview. Op basis van de resultaten van het assessment en het criterium-gericht interview adviseren we welke opleiding het meest passend is bij de ontwikkeling van de kandidaat.

 • Kan ik na de opleiding Middenmanagement doorstromen naar Basisbekwaam?

  Dat kan. Wanneer de opleiding Middenmanagement vorig jaar bij Magistrum is gevolgd, is het mogelijk om met een verkort programma het diploma Basisbekwaam te halen. De leerlijnen van de opleidingen Middenmanagement en Basisbekwaam komen overeen zodat er een goede aansluiting is tussen beide trajecten. Wanneer er een traject middenmanagement bij een andere aanbieder is gevolgd, wordt met een intake bepaald op welke wijze ingestroomd kan worden in de Magistrum opleiding Basisbekwaam

 • Moet ik om aan de opleiding Vakbekwaam te beginnen een leidinggevende functie hebben?

  Wel aan te bevelen. De instroom staat echter ook open voor deelnemers die al de opleiding Basisbekwaam hebben gedaan en binnen de school de ruimte krijgen om de opdrachten die bij de opleiding Vakbekwaam horen uit te voeren. Dit betekent dat er in overleg met de directie van de school zowel op bouw- als schoolniveau ( integraal management) opdrachten uitgevoerd kunnen worden.

 • Voor wie zijn de opleidingen bedoeld?

  De opleidingen van Magistrum zijn bedoeld voor leraren, schoolleiders, algemeen directeuren en bestuurders. We bieden zowel opleidingen aan voor leidinggevenden die direct met het onderwijsproces te maken hebben, zoals directeuren van basisscholen en speciaal onderwijs, adjunct-directeuren en afdelingsleiders in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, als voor bovenschoolse directeuren en leidinggevenden in een bestuurlijke functie.

 • Wordt er een assessment afgenomen bij aanvang van de opleiding?

  Bij de start van elke opleiding doorloopt u een assessment. Met dit assessment stelt Magistrum vast op welk niveau u de competenties al beheerst. Zo ziet u precies aan welke competenties wel en welke niet gewerkt hoeft te worden. Dit kan u een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren. Ook kunt u zo een gerichte, persoonlijke leerroute vaststellen om zo efficiënt mogelijk uw einddoel te bereiken.