Annemarie van de Kamer Middenmanagement

Annemarie van de Kamer, bouwcoördinator bij basisschool de Bareel in Heemskerk

Door het volgen van de opleiding Middenmanagement van Magistrum heb ik meer zelfvertrouwen gekregen bij mijn functioneren als bouwcoördinator op mijn school. Augustus 2013 ben ik begonnen als bouwcoördinator van de onderbouw. Ik had afgesproken met mijn leidinggevende dat het in eerste instantie een periode zou zijn van aftasten. Het leek me wel leuk om bouwcoördinator te zijn en zowel ik als mijn leidinggevende dachten dat ik het wel zou kunnen. Maar ja ….. was dat ook zo? De proefperiode verliep prima en na een jaar wilden zowel mijn leidinggevende als ik graag verder met elkaar. Bij mijn school is bouwcoördinator echter een LB functie en is een opleiding vereist. Dat betekende dus dat ik op zoek ging naar een geschikte opleiding en ik kwam bij de Magistrum opleiding Middenmanagement uit. De reden waarom ik koos voor die opleiding was dat de inhoud van het programma en de manier waarop Magistrum zei te werken, me sterk aansprak. Theoretisch verdiepend en praktijkgericht. In de praktijk bleek dat ook daadwerkelijk zo te zijn.

Tijdens de opleiding leerde ik na te denken over schoolbeleid en over onderwerpen als missie en visie van je school. Ik merkte al vrij snel dat ik de kennis die ik hierbij opdeed goed kon gebruiken bij de discussie die hierover juist op dat moment gaande was binnen mijn school. Mijn rol in die discussie was veel groter. Zonder de opleiding zou mijn aandeel beslist kleiner zijn geweest. Ook kreeg mijn deelname aan de managementvergaderingen meer diepgang. Door de opleiding leerde ik mezelf beter voor te bereiden en na te denken over wat de reacties kunnen zijn van anderen over een bepaald onderwerp. Ik leerde na te denken over hoe ik daar dan het beste op zou kunnen reageren. Ook mijn bouwvergaderingen hebben meer diepgang gekregen. Dat gebeurde onder andere door mijn manier van vragen stellen, mijn luisteren en samenvatten en mijn manier van doorvragen. Vaardigheden die ik leerde bij het onderdeel ‘communicatie’ van de opleiding.

Het fijne van de opleiding was dat de opdrachten die je kreeg aansloten bij de praktijk. De docent die de opleiding gaf wist ook veel van de praktijk. Als bijvoorbeeld een opdracht niet helemaal aansloot bij je eigen praktijk, dan kon je met de docent overleggen om de opdracht wel zinvol te maken. Zo hoefden we nooit iets te doen waarmee we niets konden. Dat maakte dat de opleiding voor iedere deelnemer van de groep concreet en daardoor zeer zinvol was.

Woorden waarmee ik de opleiding zou willen typeren zijn leerzaam, verdiepend, persoonlijke groei en aansluitend bij je praktijk.


Benieuwd naar de opleiding die Annemarie van de Kamer heeft gevolgd?

Meer opleidingen bij Magistrum:
  •  Professionalisering schoolleiders – In relatie staan tot de omgeving

    Geregistreerde schoolleiders primair onderwijs (PO) dienen zich binnen 4 jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op 3 van de 7 thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. In relatie staan tot de omgeving is één van de thema’s. Wij bieden u voor dit thema een interessante en praktijkgerichte opleiding aan.

  •  Master Leiderschap in Onderwijs (MLO)

    Na het volgen van de opleiding MLO bent u als schoolleider in staat om op een financieel gezonde basis en met zorg voor kwaliteit een onderwijsorganisatie te leiden. Vanuit een lange termijn visie en met een naar buiten gerichte blik bent u in staat op een ondernemende en innoverende manier uw onderwijsorganisatie verder te ontwikkelen.

  •  Professionalisering schoolleiders – Kennis en kwaliteitsontwikkeling

    Geregistreerde schoolleiders PO dienen zich binnen vier jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op drie van de zeven thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. “Kennis en kwaliteitsmanagement” is één van de thema’s. Wij bieden u voor dit thema een interessant en praktijkgericht ontwikkeltraject aan.