Over Magistrum

Magistrum

Magistrum is een coöperatief dat bestaat uit vier Hogescholen, Avans+, Fontys Hogescholen Kind en Educatie, Hogeschool Ipabo, Katholieke Pabo Zwolle.

Het bestuur van de federatie wordt gevormd door de algemeen directeuren van betreffende instellingen, respectievelijk dhr. Toebosch, mevr. Venes, mevr. Bredée en dhr. Heijmans. De bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid van het Coöperatief Magistrum. Binnen hun eigen organisatie dragen zij de verantwoordelijkheid voor Magistrum. Het bestuur wordt ondersteund door stafmedewerker Henk Renders. De coöperatie is statutair gevestigd in Amersfoort en houdt kantoor op Heerbaan 14-40 4817 NL te Breda.

De uitvoering van het beleid van Magistrum is per regio gedelegeerd naar de opleidingsmanagers Magistrum van de verschillende hogescholen. Samen vormen zij het managementteam van Magistrum dat collectief verantwoordelijk is voor alle uitvoeringslocaties. De regiomanagers zijn dhr. J. Beks van Avans+, dhr. A. van Eeten van Fontys Kind en Educatie, heer B. Snoeijink van Hogeschool IPABO en mevr. T. de Leeuw van Katholieke Pabo Zwolle.

De uitvoering van de opleidingen is in handen van deskundige, ervaren en enthousiaste docenten/trainers. Zij bepalen in hoge mate de kwaliteit. Magistrum besteedt dan ook veel aandacht aan het kiezen van de juiste docenten voor haar opleidingen. De docenten/trainers van Magistrum zijn uitstekend opgeleid, gespecialiseerd op hun terrein en in de meeste gevallen nog werkzaam als leidinggevende binnen het onderwijs. Zij putten veelal uit een rijke werkervaring op het gebied van leidinggeven en ondersteunen hiermee de theorie van de opleiding. Hierdoor bieden de docent en het programma van Magistrum directe toegevoegde waarde aan u en uw organisatie.