Vakbekwaam

Met de opleiding Vakbekwaam verwerft u de vaardigheden waarmee u succesvol kunt functioneren als directeur van een schoolorganisatie. Ook voldoet u met deze opleiding aan de opleidingseisen van het Schoolleidersregister PO voor inschrijving als registerdirecteur (RDO).

Waarom de opleiding Vakbekwaam?

De opleiding Vakbekwaam verhoogt uw vakbekwaamheid als leidinggevende, zodat u in staat bent om professioneel leiding te geven aan uw team bij de organisatie- en onderwijsontwikkelingen
van uw school. De opleiding verbindt theoretische kennis aan het functioneren als directeur in de praktijk. Het leren wordt concreet door het oefenen met complexe casussen. Praktijkgericht onderzoek en werkplekopdrachten vormen de rode draad in de opleiding.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor directeuren, locatieleiders en teamleiders uit het primair en voortgezet onderwijs, die zich verder willen professionaliseren als vakbekwaam leidinggevende.

Het programma

Het programma van de opleiding bestaat uit een verdieping van de 6 hoofdthema’s, ook wel leerlijnen genoemd:

 1. De organisatie inrichten
 2. Richting geven aan de organisatie
 3. Leiding geven aan het onderwijsprogramma
 4. Mensen ontwikkelen
 5. Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap
 6. Werkplekopdrachten en onderzoek

Iedere leerlijn bevat literatuur, aandacht voor onderzoek en persoonlijk leiderschap. Daarnaast voert u praktijkopdrachten uit die de bouwstenen zijn voor de eindopdracht en presentatie waarmee de opleiding wordt afgesloten. De leerlijnen zijn ook als afzonderlijke modules te volgen.

 

Het resultaat

Met de opleiding Vakbekwaam verwerft u de vaardigheden waarmee u succesvol kunt functioneren als directeur van een schoolorganisatie. Ook voldoet u met deze opleiding aan de opleidingseisen van het Schoolleidersregister PO voor inschrijving als registerdirecteur (RDO).

Het diploma

Wanneer u de opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt u het Magistrum-diploma Vakbekwaam Schoolleider. Tevens ontvangt u een officieel erkend diploma van de Stichting Post HBO
Nederland en u wordt opgenomen in het landelijke Abituriëntenregister.

Registratie bij het schoolleidersregister

Met het diploma Vakbekwaam kunt u zich registreren als register directeur onderwijs (RDO) bij het Schoolleidersregister.

 

Locaties

 Avans+ Breda, 076 5258898 Heerbaan 14-40, 4817 NL Breda Routebeschrijving  Fontys Hogeschool Kind en Educatie Eindhoven, 08850 75625 De Lismortel 25, 5612 AR Eindhoven Routebeschrijving  Hogeschool Ipabo Amsterdam, 020 4802963 Jan Tooropstraat 136, 1061 AD Amsterdam Routebeschrijving  Katholieke Pabo Zwolle, 038 4257620 Ten Oeverstraat 68, 8012 EW Zwolle Routebeschrijving

Financiële investering

De opleiding kost € 5.740,-. Kosten voor literatuur en arrangement zijn hierbij niet inbegrepen.

Wat zijn de toelatingseisen?

 • U bent minimaal in het bezit van een diploma Basisbekwaam of een gelijkwaardig diploma.
 • U bent werkzaam als (adjunct-) directeur binnen een school.
 • Daarnaast maakt een ontwikkelassessment en/of intakegesprek deel uit van de plaatsingsprocedure. Hiermee geeft u richting aan uw ontwikkelingsdoelen tijdens de opleiding.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de opleiding Vakbekwaam of een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen met de betreffende locatie waar u de opleiding wilt volgen.

Locatie Breda/Rotterdam/Goes
Avans+
076 – 525 88 98
info@avansplus.nl

Locatie Eindhoven/’s-Hertogenbosch
Fontys Hogeschool Kind en Educatie
08850 75625
fhke-vp@fontys.nl

Locatie Amsterdam/Alkmaar/Utrecht
IPabo
020 – 480 29 63
e.olthof@ipabo.nl

Locatie Zwolle
Katholieke Pabo Zwolle
038 – 425 76 20
centrumvoorontwikkeling@kpz.nl

Studietijd en EC’s

De opleiding duurt nominaal 1 jaar en omvat 420 uur studietijd. Er zijn 18 inhoudelijke studiedagen met een vaste leergroep. De resterende tijd besteedt u aan literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van werkstukken. De studielast van 420 uur staat gelijk aan 15 EC’s.

Meer opleidingen bij Magistrum:
 •  Master leadership in Education (MLE)

  Na het volgen van de opleiding Master Leadership in Education - MLE bent u in staat scholen te leiden en schoolontwikkeling en onderwijsinnovatie te realiseren op schoolniveau of organisatieniveau. U werkt vanuit een stevige theoretische kennisbasis en u bent in staat om van daaruit de juiste keuzes te maken en deze in uw onderwijspraktijk te realiseren.

 •  Leidinggevende Integraal Kindcentrum

  Met deze opleiding verwerft u de specifieke kennis en vaardigheden waarmee u succesvol kunt functioneren als leidinggevende van een Integraal Kindcentrum. Tevens biedt de opleiding schoolleiders PO de mogelijkheid zichzelf te herregistreren bij het Schoolleidersregister.

 •  Professionalisering schoolleiders – Persoonlijk Leiderschap

  Geregistreerde schoolleiders primair onderwijs (PO) dienen zich binnen 4 jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op 3 van de 7 thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. Persoonlijk leiderschap is één van de thema’s. Wij bieden u voor dit thema een interessante en praktijkgerichte opleiding aan.