Master Leiderschap in Onderwijs (MLO)

Na het volgen van de opleiding MLO bent u als schoolleider in staat om op een financieel gezonde basis en met zorg voor kwaliteit een onderwijsorganisatie te leiden. Vanuit een lange termijn visie en met een naar buiten gerichte blik bent u in staat op een ondernemende en innoverende manier uw onderwijsorganisatie verder te ontwikkelen.

Waarom de masteropleiding MLO?

Schaalvergroting, maatschappelijke veranderingen, nieuwe regelgeving en kwaliteitsnormen hebben gezorgd voor een verschuiving in de opdracht en rol van onderwijsorganisaties. Onderwijsorganisaties worden steeds vaker met dynamische externe verwachtingen geconfronteerd en directeuren en bestuurders dienen in toenemende mate hun blik naar buiten te richten om samen met de omgeving tot goed onderwijs te komen. Ze passen zich voortdurend aan aan nieuwe wet- en regelgeving en ‘concurreren’ met nieuwe organisatievormen door fusies en samenwerkingen met andere organisaties. Directeuren en bestuurders dienen zich hierdoor meer dan ooit bezig te houden met politieke invloeden, samenwerking, positionering, krimp en groei, innovatie en exploitatie. Er wordt verwacht dat ze als bedrijfsmatig, ondernemend en naar buiten gericht leider optreden en in staat zijn om een lerende organisatie te ontwikkelen en innovaties te initiëren.
Dit vraagt om aangepaste vaardigheden. De master ‘Leidinggeven in Onderwijs’ heeft tot doel om directeuren en bestuurders te professionaliseren op het gebied van bedrijfsvoering, ondernemerschap en innovatiemanagement. Ook het ontwikkelen en opleiden van medewerkers en de implementatie van de lerende organisatie vormt een belangrijk terugkerend thema in de opleiding.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De opleiding is toegankelijk voor deelnemers die voldoen aan de wettelijke minimale toelatingseis van een afgeronde bachelor opleiding en onderstaande aanvullende toelatingseisen.

 • Drie jaar werkervaring als directeur, bovenschools directeur, manager of bestuurder in het onderwijs.
 • In staat om vanaf de start van de opleiding studieopdrachten op bovenschools niveau uit te kunnen voeren binnen de eigen werkomgeving. Deelnemers die nog niet op dat niveau functioneren wordt gevraagd hiervoor met hun werkgever mogelijkheden te creëren. Een werkgeversverklaring moet hiervoor worden overlegd.
 • Een positief advies op basis van het intakegesprek. Een ontwikkelassessment is hiervan een onderdeel.

Opbouw en inhoud van de opleiding

De opleiding is opgebouwd uit vier masterclasses van elk 16 EC’s die in een vaste volgorde worden gevolgd. De eerste twee masterclasses bestaan elk uit drie inhoudelijke modules. De derde masterclass uit twee modules en de laatste masterclass betreft de afstudeerfase. Naast de inhoudelijke modules en het afstuderen zijn er twee doorlopende leerlijnen, Persoonlijk Leiderschap (PL) en Methoden en Technieken van Onderzoek (MTO).

De inhoud van het programma is gericht op vier kernthema’s: leiderschap, bedrijfsvoering, ondernemerschap en innovatie. Daarnaast lopen de leerlijnen PL en MTO die de kernthema’s ondersteunen. Elke module bestaat uit een combinatie van contactonderwijs, zelfstudie, werken aan businessprojects en/of toets en diverse voorbereidingsopdrachten.

Masterclass l: Strategisch richten

 • Module Richting geven
 • Module Organiseren
 • Module Leidinggeven aan de onderwijsorganisatie

Masterclass ll: Leren en veranderen

 •  Module Ondernemen in een dynamische omgeving
 • Module Ontwikkelen van de interne organisatie
 • Module Leidinggeven aan verandering

Masterclass lll Innoveren en ondernemen

 • Module Strategisch handelen en communiceren
 • Module Leidinggeven aan innovatie

Leerlijn Persoonlijk Leiderschap

Waarin stapsgewijs wordt gewerkt aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling als leider in een onderwijsorganisatie.

Leerlijn Methode en Technieken van Onderzoek

Het ontwerpen en opzetten van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Het verzamelen en analyseren van gegevens en het evalueren van onderzoek.

De masterclasses hebben een vaste volgorde en bouwen op in niveau en complexiteit. De inhoud wordt in de loop van het programma steeds meer integraal aangeboden, waarbij complexiteit en multidiscipliniteit steeds verder uitbouwen. Dit komt onder meer tot uitvoering in de business projects. In de businessprojects voeren deelnemers een integrale praktijkopdracht uit, waar inhoud, onderzoek en persoonlijk leiderschap samenkomen. Het eerste businessproject wordt individueel uitgevoerd binnen de eigen werkomgeving, het tweede buiten de eigen werkomgeving maar binnen het onderwijs en het derde businessproject betreft een integraal innovatieproject buiten de onderwijssector.

Social learning

In de opleiding wordt optimaal gebruik gemaakt van actuele leervormen zowel binnen als buiten de groepsbijeenkomsten. Naast de meer traditionele leervormen vindt een deel van het leren plaats via een digitale leeromgeving voor ‘social learning’. Hiermee wordt aangesloten bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw, namelijk dat hij zelf verantwoordelijkheid is voor zijn leren en dat hij wil leren waar, wanneer en met wie hij dat wil. Het voordeel van deze manier van werken is, minder contacttijd tijdens vaste groepsbijeenkomsten en meer ‘online contact’ met de leergroep en de docenten op momenten dat dit wordt gewenst.

Het resultaat

Na het volgen van de opleiding MLO bent u als schoolleider in staat om op een financieel gezonde basis en met zorg voor kwaliteit een onderwijsorganisatie te leiden. Vanuit een lange termijn visie en met een naar buiten gerichte blik bent u in staat op een ondernemende en innoverende manier uw onderwijsorganisatie verder te ontwikkelen.

Certificaten en diploma

Wanneer u een masterclass succesvol heeft afgerond ontvangt u een certificaat. Wanneer u het volledige programma succesvol heeft afgerond, ontvangt u het masterdiploma MLO. U bent dan gerechtigd de graad Master of Arts te voeren.

Uitvoering

De opleiding MLO wordt uitgevoerd door Avans+ op de locaties Breda en Amsterdam.

Locaties

 Avans+ Breda, 076 5258898 Heerbaan 14-40, 4817 NL Breda Routebeschrijving

Financiële investering

De MLO opleiding kost € 19.880,-. Kosten voor literatuur en arrangement zijn hierbij niet inbegrepen.

Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

Wat zijn de toelatingseisen?

De opleiding is toegankelijk voor deelnemers die voldoen aan de wettelijke minimale toelatingseis van een afgeronde bachelor opleiding en onderstaande aanvullende toelatingseisen.

 • Drie jaar werkervaring als directeur, bovenschools directeur, manager of bestuurder in het onderwijs.
 • In staat om vanaf de start van de opleiding studieopdrachten op bovenschools niveau uit te kunnen voeren binnen de eigen werkomgeving. Deelnemers die nog niet op dat niveau functioneren wordt gevraagd hiervoor met hun werkgever mogelijkheden te creëren. Een werkgeversverklaring moet hiervoor worden overlegd.
 • Een positief advies op basis van het intakegesprek. Een ontwikkelassessment is hiervan een onderdeel.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de masteropleiding Leiderschap in Onderwijs of een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen met de betreffende locatie waar u de opleiding wilt volgen.

Avans+
Dhr. Jos Beks
Telefoonnummer: 076 5258898
E-mailadres: jbeks@avansplus.nl

 

Studietijd en EC’s

De totale opleiding duurt nominaal 2,5 jaar en omvat een studietijd van 1792 uur. Dit staat gelijk aan 64 EC’s. Elke masterclass heeft een doorlooptijd van acht maanden.

De studielast van de eerste drie masterclasses (elk 16 EC’s) ziet er als volgt uit.

 • Contacttijd 110 uur
 • Zelfstudie 140 uur
 • Werken aan opdrachten 114 uur
 • Werken aan businessprojects 84 uur

De vierde masterclass, het afstuderen, bestaat voornamelijk uit zelfstudie: het uitvoeren van een onderzoek en het schrijven van een onderzoeksverslag en de eindopdracht. Daarnaast is er 12 uur plenaire contacttijd en negen uur individuele afstudeerbegeleiding.

Meer opleidingen bij Magistrum:
 •  Professionalisering schoolleiders – Omgaan met verschillen

  Geregistreerde schoolleiders PO dienen zich binnen vier jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op drie van de zeven thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. “Omgaan met verschilen” is één van de thema’s. Wij bieden u voor dit thema een interessant en praktijkgericht ontwikkeltraject aan.

 •  Professionalisering schoolleiders – Kennis en kwaliteitsontwikkeling

  Geregistreerde schoolleiders PO dienen zich binnen vier jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op drie van de zeven thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. “Kennis en kwaliteitsmanagement” is één van de thema’s. Wij bieden u voor dit thema een interessant en praktijkgericht ontwikkeltraject aan.

 •  Professionalisering schoolleiders – Persoonlijk Leiderschap

  Geregistreerde schoolleiders primair onderwijs (PO) dienen zich binnen 4 jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op 3 van de 7 thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. Persoonlijk leiderschap is één van de thema’s. Wij bieden u voor dit thema een interessante en praktijkgerichte opleiding aan.