Master leadership in Education (MLE)

Na het volgen van de opleiding Master Leadership in Education - MLE bent u in staat scholen te leiden en schoolontwikkeling en onderwijsinnovatie te realiseren op schoolniveau of organisatieniveau. U werkt vanuit een stevige theoretische kennisbasis en u bent in staat om van daaruit de juiste keuzes te maken en deze in uw onderwijspraktijk te realiseren.

Waarom de opleiding Master Leadership in Education (MLE)?

Van schoolleiders wordt verwacht dat zij in staat zijn leiding te geven aan teams, duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie te initiëren en te begeleiden. De HBO deeltijdmaster MLE richt zich op schoolleiders en leidinggevenden die zich willen ontwikkelen tot een leider die op masterniveau kan denken en werken in een onderwijssetting. Tijdens de opleiding leert u het systematisch vaststellen, onderzoeken en duurzaam verbeteren van leerresultaten en leerprocessen en u voert verbeteringen door in uw eigen onderwijspraktijk. Door het leren toepassen van theorieën, (nieuwe) kennis en inzichten aan uw eigen leiderschapspraktijk, ontdekt u nieuwe inzichten in de drijfveren, gedragingen en de effecten hiervan voor uzelf en voor medewerkers in uw organisatie. Ook leert u te denken en werken vanuit het organisatieperspectief.

Opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat uit acht modules van 6 EC’s en één module van 12 EC’s die op masterniveau worden afgesloten. De modules zijn ook afzonderlijk te volgen. De modules zijn opgebouwd uit een inhoudelijke kern met korte opdrachten waarin de kennisbasis wordt doorgewerkt en verbindingen worden gelegd met de praktijk. Daarnaast wordt in groepen gewerkt aan een uitgebreide opdracht die gericht is op beroepssituaties in de praktijk.

 

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De opleiding is toegankelijk voor schoolleiders in het primair onderwijs en voor leidinggevenden in het voortgezet (speciaal-)onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

De opleiding is bedoeld voor:
1.        in het Schoolleidersregister PO geregistreerde directeuren die willen werken aan hun herregistratie en/of Masterniveau;
2.        niet geregistreerde directeuren met een aantal jaren werkervaring maar zonder voldoende relevante opleiding op het gebied van leiderschap die zich willen
registreren;
3.       leidinggevenden uit alle onderwijssectoren met een verklaring vanuit bevoegd gezag waarin aangegeven wordt dat zij integrale, leidinggevende verantwoordelijkheid dragen.

 

Het programma

De modules zijn opgebouwd uit een inhoudelijke kern met korte opdrachten waarin de kennisbasis wordt doorgewerkt en verbindingen worden gelegd met de praktijk. Daarnaast wordt in groepen gewerkt aan een uitgebreide opdracht die gericht is op beroepssituaties in de praktijk.
Het programma van de opleiding bestaat uit de volgende modules:

 1. Onderzoek 1
 2. Onderzoek 2
 3. Richting geven
 4. Sturen op kwaliteit
 5. Onderwijskundig leiderschap in de context van innovatie
 6. Mensen ontwikkelen
 7. Organisatie inrichten
 8. Integratiemodule
 9.  Keuzemodule

Bepalend voor het masterniveau is de complexiteit van de opdrachten en mate van zelfstandigheid waarmee die worden uitgevoerd.

 

 Het resultaat

Na het volgen van de opleiding Master Leadership in Education – MLE bent u in staat scholen te leiden en schoolontwikkeling en onderwijsinnovatie te realiseren op schoolniveau of organisatieniveau. U werkt vanuit een stevige theoretische kennisbasis en u bent in staat om van daaruit de juiste keuzes te maken en deze in uw onderwijspraktijk te realiseren.

Het diploma

Wanneer u een module succesvol heeft afgerond ontvangt u een certificaat. Wanneer u het volledige programma succesvol heeft afgerond, ontvangt u het diploma MLE. U bent dan gerechtigd de graad Master of Arts te voeren.

Registratie voor het schoolleidersregister

Deze masteropleiding MLE is NVAO geaccrediteerd en voldoet aan zowel de eisen voor registratie als aan herregistratie van het Schoolleidersregister PO.

 • Door het volgen van afzonderlijke modules van deze opleiding op masterniveau kunt u werken aan uw herregistratie binnen het Schoolleidersregister.
 • Door het behalen van het master eindniveau van de totale opleiding, wordt u opgeleid tot excellente (school-)leider op het niveau van Master of Arts en voldoet u ook aan de herregistratie eisen van het Schoolleidersregister.

Locaties

 Fontys Hogeschool Kind en Educatie Eindhoven, 08850 70700 De Lismortel 25, 5612 AR Eindhoven Routebeschrijving  Katholieke Pabo Zwolle, 038 4257620 Ten Oeverstraat 68, 8012 EW Zwolle Routebeschrijving

Financiële investering

De tweejarige opleiding kost € 8.240,- voor het cursusjaar 2017-2018. De kosten voor het cursusjaar 2018-2019 worden in 2018 vastgesteld. De afzonderlijke modules kosten € 1.805,-  voor het cursusjaar 2017-2018. De integratiemodule kosten € 2.125,-. Kosten voor literatuur en arrangement zijn hierbij niet inbegrepen.

 

Wat zijn de toelatingseisen?

 • U bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelordiploma in de sector Hoger Pedagogisch Onderwijs of een eerstegraads opleiding tot leraar.
 • U heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring als schoolleider of integraal leidinggevende binnen het onderwijs.
 • U bent in de gelegenheid te voldoen aan de praktijkeisen die voortvloeien uit de opleiding.

Een ontwikkelassessment behoort tot de toelatingsprocedure.

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de opleiding Master Leaderschip in Education (MLE) of een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen met de betreffende locatie waar u de opleiding wilt volgen.

Locatie Eindhoven/’s-Hertogenbosch
Fontys Hogeschool Kind en Educatie
08850 75625
fhke-vp@fontys.nl

Locatie Zwolle
Katholieke Pabo Zwolle
038 – 425 76 20
centrumvoorontwikkeling@kpz.nl

Studietijd en EC’s

De totale opleiding duurt nominaal 2 jaar en omvat 1680 uur studietijd. Hiervan is 560 uur contacttijd. Hiervan is 560 uur contacttijd.
De overige tijd wordt besteed aan literatuurstudie, uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van het eindwerkstuk. De 1680 uur studielast staat gelijk aan 60 EC’s.

Meer opleidingen bij Magistrum:
 •  Middenmanagement

  Met de opleiding Middenmanagement verwerft u de basiskennis en de basisvaardigheden waarmee u kunt functioneren in het middenmanagement of als bouwcoördinator in het onderwijs.

 •  Leidinggevende Integraal Kindcentrum

  Met deze opleiding verwerft u de specifieke kennis en vaardigheden waarmee u succesvol kunt functioneren als leidinggevende van een Integraal Kindcentrum. Tevens biedt de opleiding schoolleiders PO de mogelijkheid zichzelf te herregistreren bij het Schoolleidersregister.

 •  Professionalisering schoolleiders – Kennis en kwaliteitsontwikkeling

  Geregistreerde schoolleiders PO dienen zich binnen vier jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op drie van de zeven thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. “Kennis en kwaliteitsmanagement” is één van de thema’s. Wij bieden u voor dit thema een interessant en praktijkgericht ontwikkeltraject aan.