Directeur van Buiten

Met de opleiding Directeur van buiten verwerft u als zij-instromer van buiten het onderwijs de bekwaamheden waarmee u succesvol kunt functioneren als directeur van een onderwijsorganisatie.

Waarom opleiding Directeur van buiten?

Het onderwijs is gebaat bij nieuwe impulsen van buiten de sector, ook op het gebied van leidinggeven. Hoger opgeleiden van buiten het onderwijs kunnen onder bepaalde voorwaarden een leidinggevende functie verwerven in het onderwijs. Een van die voorwaarden is dat u zich schoolt tot vakbekwaam directeur. De opleiding Directeur van Buiten is de juiste opleiding voor hbo- en academisch geschoolde professionals die deze ambitie hebben. Op een persoonlijke en effectieve manier wordt u opgeleid tot een vakbekwaam (register)directeur PO.

 Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor hbo of academisch opgeleide zij-instromers die werkzaam zijn in een andere sector dan het onderwijs die zich willen omscholen tot vakbekwaam leidinggevende binnen het primair onderwijs.

Het programma

Het programma van de opleiding bestaat uit een verdieping van de volgende 4 thema’s:

 1. De school als lerende professionele gemeenschap
 2. De kwaliteit van de school en haar personeel
 3. Onderwijskundig en opbrengstgericht werken
 4. Bedrijfsvoering en ondernemerschap.

Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor werkplekleren. Een werkplek of stageplek is daarom noodzakelijk om praktijkervaring op te doen.

Het resultaat

Met de opleiding Directeur van buiten verwerft u als zij-instromer van buiten het onderwijs de bekwaamheden waarmee u succesvol kunt functioneren als directeur van een onderwijsorganisatie.

Het diploma

Wanneer u de opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt u het Magistrum-diploma Vakbekwaam. Met dit diploma kunt u zich laten registreren als Registerdirecteur Onderwijs.

Locaties

 Fontys Hogeschool Kind en Educatie Eindhoven, 08850 70700 De Lismortel 25, 5612 AR Eindhoven Routebeschrijving

Financiële investering

De opleiding kost € 8.975,-. Kosten voor literatuur en arrangement zijn hierbij niet inbegrepen.

Wat zijn de toelatingseisen?

 • U bent minimaal in het bezit van een diploma op hbo- of wo-niveau
 • U beschikt over aantoonbare leidingevende ervaring
 • U beschikt over een geschikte leer-/werkplek waar de werkplekopdrachten uitgevoerd kunnen worden
 • Een intakegesprek maakt deel uit van de plaatsingsprocedure. Hierin wordt bekeken of u voldoet aan de eisen met betrekking tot vooropleiding en werkervaring.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de opleiding Directeur van buiten of een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen met de betreffende locatie waar u de opleiding wilt volgen.

Locatie Eindhoven/’s-Hertogenbosch
Fontys Hogeschool Kind en Educatie
08850 75625
fhke-vp@fontys.nl

Studietijd

De opleiding duurt nominaal 1 jaar en omvat 560 uur studietijd, bestaande uit contacttijd, literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van het eindwerkstuk. Uw eerder verworven competenties tellen mee in deze opleiding.

Meer opleidingen bij Magistrum:
 •  Professionalisering schoolleiders – Kennis en kwaliteitsontwikkeling

  Geregistreerde schoolleiders PO dienen zich binnen vier jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op drie van de zeven thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. “Kennis en kwaliteitsmanagement” is één van de thema’s. Wij bieden u voor dit thema een interessant en praktijkgericht ontwikkeltraject aan.

 •  Master leadership in Education (MLE)

  Na het volgen van de opleiding Master Leadership in Education - MLE bent u in staat scholen te leiden en schoolontwikkeling en onderwijsinnovatie te realiseren op schoolniveau of organisatieniveau. U werkt vanuit een stevige theoretische kennisbasis en u bent in staat om van daaruit de juiste keuzes te maken en deze in uw onderwijspraktijk te realiseren.

 •  Professionalisering schoolleiders – Omgaan met verschillen

  Geregistreerde schoolleiders PO dienen zich binnen vier jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op drie van de zeven thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. “Omgaan met verschilen” is één van de thema’s. Wij bieden u voor dit thema een interessant en praktijkgericht ontwikkeltraject aan.