Leidinggevende Integraal Kindcentrum

Met deze opleiding verwerft u de specifieke kennis en vaardigheden waarmee u succesvol kunt functioneren als leidinggevende van een Integraal Kindcentrum. Tevens biedt de opleiding schoolleiders PO de mogelijkheid zichzelf te herregistreren bij het Schoolleidersregister.

Waarom de opleiding Leidinggevende Integraal Kindcentrum?

Lokale en regionale organisaties in het primair onderwijs en de kinderopvang werken steeds vaker aan het vormgeven van Integrale Kindcentra (IKC’s). Inmiddels ontstaan op veel locaties Kindcentra, waarin veelal de pedagogische ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 12 jaar als uitgangspunt wordt gezien voor het handelen van pedagogisch medewerkers, begeleiders, leerkrachten, leidinggevenden en alle andere betrokkenen in de organisatie.

Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen in een IKC aan bod. Een IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, waarbij wel functionele specialismen zijn (inclusief taakverdeling), maar geen institutionele en organisatorische verdeling. Het centrum biedt kinderen een dagprogramma voor zolang als zij willen deelnemen, met minimale en maximale uren (maar met een ruim openingsregime).

De kenmerken zijn:

 • Onderbouwd met een eenduidige visie.
 • Eén leidinggevende per locatie.
 • Eén organisatie.
 • Eén personeelsbeleid.
 • Op één locatie.
 • Voorzieningen voor 0-12 jaar.
 • Ruime openingstijden.

Als schoolleider of manager kinderopvang staat u mogelijk voor de opgave om een kindcentrum te ontwikkelen of hier leiding aan te gaan geven. De uitdaging is dan uzelf te ontwikkelen tot ‘educatief ondernemer’: een leidinggevende die goede voelsprieten heeft voor de ontwikkelingen in de omgeving (bestuur, gemeente, ouders, etc)  en veranderingen in de eigen organisatie op gepaste wijze kan doorvoeren. De opleiding Leidinggevende IKC ondersteunt u daarbij.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor:

 • RDO geregistreerde schoolleiders PO.
 • Leidinggevenden binnen de opvang met minimaal een bachelor opleiding en aanvullende opleidingen op het gebied van leiderschap, bijvoorbeeld PMK.
 • Een persoonlijke intake maakt onderdeel uit van de opleiding.

Het programma

De opleiding omvat acht contactdagen. U sluit de opleiding af met een persoonlijke ondernemersplan.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:  

 • Wat is een IKC en relevante ontwikkelingen (dag 1 en 2)
  Kenmerken van een IKC en de beleidsmatige en maatschappelijke context. Welke visie schuilt er onder het IKC? Verschillende varianten die er inmiddels al zijn en de ambities die je kunt hanteren. Voorts wordt ingegaan op de bestuurlijk- juridische mogelijkheden en de verschillen tussen kinderopvang en onderwijs, zoals cao’s, medezeggenschap.
 • Verdieping van het inhoudelijk concept en strategische verkenning (dag 3 en 4)
  In dit blok wordt dieper naar de strategische afwegingen gekeken die spelen bij de ontwikkeling van een IKC en specifiek ook bij de eigen locatie.  Tevens wordt ingegaan op doorgaande lijnen en ouderbetrokkenheid. In dit blok maak je ook de aanzet tot het ontwikkelen van een persoonlijk ondernemersplan voor de ontwikkeling van jouw IKC
 • Leidinggeven aan personeel (dag 5)
  Een leidinggevende IKC is integraal verantwoordelijk voor onderwijs en kinderopvang (voorschools, TSO, BSO). Wat betekent dit voor het HR-beleid en de rol van de leidinggevende? Welke competenties en kwaliteiten zijn daarbij belangrijk?  Tevens geef je leiding aan een multidisciplinair team. Wat betekent dit voor je rol als leidinggevende? Welke competenties en kwaliteiten zijn daarin belangrijk
 • Persoonlijk leiderschap in het veranderproces (dag 6)
  Een IKC is niet beschikbaar als een bouwpakket. Het vraagt leidinggevende competenties en verander competenties. Hierover gaat dit blok. Het is niet alleen belangrijk dat je goede relaties hebt met tal van partijen buiten het IKC, maar ook binnen het IKC en dat je (proces)bijeenkomsten kunt leiden die leiden tot verandering.
 •  Organisatie en bedrijfsvoering (dag 7)
  In dit blok wordt aandacht besteed aan Huisvesting, financiën en juridische zaken. Belangrijke thema’s bij de IKC ontwikkeling. De samenwerking tussen publiek en privaat roept eigen vraagstukken op en als IKC directeur moet je daar mee om kunnen gaan.
 • Een eigen plan maken (dag 8)
  Gedurende de opleiding heb je gewerkt aan je persoonlijk ondernemersplan. In blok 2 is hiertoe de aanzet gegeven. Op deze laatste dag presenteer je het plan. Een positieve beoordeling van het plan leidt tot het diploma van de opleiding.

Het resultaat

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om:

 • De visie van het IKC weer te geven en te verdedigen en aanspreekpunt te zijn voor de gemeenschap
 • De ontwikkeling van een IKC te beargumenteren en te laten zien aan verschillende partijen (MR/OC, gemeenste, inspectie, GGD)
 • Verschillen en overeenkomsten aan te geven van de wettelijke kaders WPO en WKO die betrekking hebben op het IKC
 • Een stappenplan te maken voor een IKC, met deelprocessen
 • Een verantwoorde bedrijfsvoering te voeren (juridisch, HR beleid, huisvesting en financieel) voor uw IKC
 • Problemen op te lossen in de organisatie en bedrijfsvoering, die voorkomen uit de tegenstelling tussen publiek en private kaders (onderwijs en opvang)
 • De eigen rol te beoordelen binnen het ontwikkelproces 

Het diploma

Wanneer u de opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt u het Magistrum-diploma Leidinggevende Integraal Kindcentrum.

Herregistratie

De opleiding Leidinggevende integraal kindcentrum is als formeel aanbod opgenomen in het Schoolleidersregister PO bij de professionaliseringsthema’s: ‘Persoonlijk leiderschap’, ‘Regie en strategie’, ‘In relatie staan tot de omgeving’ en ‘Leidinggeven aan verandering’.

Schoolleiders PO die de opleiding volgen, kunnen hiermee de genoemde thema’s afronden voor hun herregistratie.

Locaties

 Avans+ Breda, 076 5258898 Heerbaan 14-40, 4817 NL Breda Routebeschrijving  Katholieke Pabo Zwolle, 038 4257620 Ten Oeverstraat 68, 8012 EW Zwolle Routebeschrijving  Fontys Hogeschool Kind en Educatie Eindhoven, 08850 70700 De Lismortel 25, 5612 AR Eindhoven Routebeschrijving  Hogeschool iPabo Amsterdam, 020 4802963 Jan Tooropstraat 136, 1061 AD Amsterdam Routebeschrijving

Financiële investering

De kosten van de opleiding zijn € 3.835,-.  Kosten voor literatuur en arrangement zijn hierbij niet inbegrepen.

Wat zijn de toelatingseisen?

 • u bent RDO geregistreerd schoolleider, of
 • u bent leidinggevende binnen de opvang met minimaal een bachelor opleiding en aanvullende opleidingen op het gebied van leiderschap, bijvoorbeeld PMK.
 • een persoonlijke intake maakt onderdeel uit van de opleiding.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de opleiding Leidinggevende Integraal Kindcentrum of een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen met de betreffende locatie waar u de opleiding wilt volgen.

Locatie Breda/Rotterdam/Goes
Avans+
076 – 525 88 98
info@avansplus.nl

Locatie Zwolle
Katholieke Pabo Zwolle
038 – 425 76 20
centrumvoorontwikkeling@kpz.nl

Studietijd

De opleiding bestaat uit 8 hele dagen. Totale studietijd 192 uur waarvan 60 uur contacttijd.
De overige 132 uur wordt besteed aan literatuurstudie, uitvoeren van praktijkopdrachten en onderzoek en het maken van het eindwerkstuk.

 

Meer opleidingen bij Magistrum:
 •  Basisbekwaam

  Met de opleiding Basisbekwaam verwerft u de basiskennis en de basisvaardigheden waarmee u kunt starten als leidinggevende in het onderwijs.

 •  Professionalisering schoolleiders – Persoonlijk Leiderschap

  Geregistreerde schoolleiders primair onderwijs (PO) dienen zich binnen 4 jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op 3 van de 7 thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. Persoonlijk leiderschap is één van de thema’s. Wij bieden u voor dit thema een interessante en praktijkgerichte opleiding aan.

 •  Vakbekwaam

  Met de opleiding Vakbekwaam verwerft u de vaardigheden waarmee u succesvol kunt functioneren als directeur van een schoolorganisatie. Ook voldoet u met deze opleiding aan de opleidingseisen van het Schoolleidersregister PO voor inschrijving als registerdirecteur (RDO).