Missie & Visie

Magistrum is een samenwerkingsverband van hogescholen die samen opleidingen verzorgen voor schoolleiders en andere leidinggevenden in het onderwijs. De missie van Magistrum is het versterken van onderwijskundig leiderschap. Deze missie en de daarbij passende invulling van management en leiderschap lopen als een rode draad door de verschillende opleidingen die door Magistrum worden aangeboden.

MAGISTRUM

  •  Stemt haar opleidingen voortdurend af op actuele ontwikkelingen
  •  Speelt in op vragen en behoeften uit het werkveld en onderhoudt hiervoor nauwe contacten met besturen en schoolleiders
  •  Maakt gebruik van de laatste wetenschappelijke theorieën en kennis op het gebied van management en schoolleiderschap
  •  Beschikt over een belangrijk netwerk van hoog gekwalificeerde kennisdragers zoals lectoren, verbonden aan hogescholen en universiteiten

Visie op Leiderschap

Volgens Magistrum is de kern van leiderschap, dat invloed uitgeoefend kan worden op het gedrag van anderen en op de processen in de organisatie. Goed leiderschap is, het met een inspirerende visie, motiveren van mensen en het uitzetten van een richting in een onzekere omgeving. Een goede leider motiveert en stimuleert anderen, ontwikkelt saamhorigheid en geeft vertrouwen in de eigen kracht van de mensen in een organisatie. Een goede leider geeft vormt aan allianties en legt verbindingen tussen mensen en organisatie met als doel economische en maatschappelijke meerwaarde te genereren. Hij vertrouwt hierbij op zijn innerlijke kompas. Zijn heldere visie, zijn kennis en zijn reflectieve vermogen stellen een goede leider in staat om te luisteren, de situatie te overzien en met vertrouwen te handelen.