Het bestuur

Het bestuur van de federatie wordt gevormd door de algemeen directeuren van betreffende instellingen, respectievelijk dhr. Toebosch, mevr. Venes, mevr. Bredée en dhr. Heijmans. De bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid van het Coöperatief Magistrum. Binnen hun eigen organisatie dragen zij de verantwoordelijkheid voor Magistrum. Het bestuur wordt ondersteund door stafmedewerker Henk Renders. De coöperatie is statutair gevestigd in Amersfoort en houdt kantoor op Heerbaan 14-40, 4817 NL te Breda.