Het samenwerkingsverband Magistrum is vanaf 1 januari 2019 opgeheven. Vanaf heden worden de schoolleidersopleidingen uitgevoerd door:

een samenwerkingsverband van: